ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران

آدرس :

تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، ساختمان ورزش پاک (ساختمان چهارطبقه)، طبقه سوم.

تلفن:

0098-21-26216336

فاکس:

0098-21-26216224

آدرس ایمیل :

iran.nado.official@gmail.com

مکاتبات مربوط به درخواست معافیت درمانی:

iranado.tue.application@gmail.com