ستاد ملی مبارزه با دوپینگ جمهوری اسلامی ایران

آدرس :

تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه ورزشی انقلاب، ساختمان ورزش پاک(ساختمان چهارطبقه)، طبقه سوم.

تلفن :

021-26216336

فاکس :

021-26216224

آدرس ایمیل :

official@iranado.ir