مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران

مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران 2021

   دانلود : Iran_NADO_DCO_Manual_12-2021.pdf           حجم فایل 1169 KB
   دانلود : Iran NADO Anti-Doping rules 2021 Persian.pdf           حجم فایل 2472 KB
   دانلود : Iran NADO Anti-Doping rules 2021 English.pdf           حجم فایل 1061 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A