مقررات جدید ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

مقررات 2015 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (نامعتبر)

مجموعه مقررات 2021 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران از اول ژانویه 2021 اجرایی است

   دانلود : Iranado_2021_AD_rules_-_final.pdf           حجم فایل 1354 KB
   دانلود : World_Anti-Doping_Code_Farsi_2015.pdf           حجم فایل 2947 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

فکس 26216224

تلفن 26216336

 

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A