دکتر فرزاد شارکی:
ورزشکار محروم، حق هیچ گونه فعالیت ورزشی، حتی اداری را ندارد
 ١٣:٤٥ - دوشنبه ١٨ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -012
مخدرها (NARCOTICS): S7
 ٠٧:٥٥ - يکشنبه ١٧ مهر ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -011
محرک ها (STIMULANTS) : S6
 ١٠:٥٤ - دوشنبه ٢١ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -010
دیورتیک ها (مُدرها) و عوامل پوشاننده- گروه S5
 ٠٩:٣٢ - چهارشنبه ٩ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -009
تعدیل کننده های هورمونی و متابولیک -گروه S4
 ١١:٥٤ - چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -008
آگونیست های β2 - گروه S3
 ٠٨:٠٨ - سه شنبه ١١ مرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -007
هورمون های پپتیدی، فاکتورهای رشد، مواد مرتبط و مقلد ها-S2
 ١٠:١٤ - شنبه ٢٥ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آموزش،ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ -006
عوامل آنابولیک یا گروه S1
 ٠٩:٣٩ - شنبه ١٨ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>