استاندارد نمونه گيري

ترجمه توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (سال 2013 میلادی)

   دانلود : استاندارد بین المللی نمونه گیری           حجم فایل 1291 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A