اخبار > فرار، امنتاع و قصور در دادن نمونه و عدم همکاری با ستاد ملی تخلف 2.3 از مقررات تلقی می شود


  چاپ        ارسال به دوست

امنتاع از دادن نمونه و عدم تمکین به همکاری با ستاد ملی تخلف از قوانین است و باعث محرومیت می شود

فرار، امنتاع و قصور در دادن نمونه و عدم همکاری با ستاد ملی تخلف 2.3 از مقررات تلقی می شود

مصادیق دوپینگ شامل 11 بند است. مورد شایعی که شاهد آن هستیم بند 2.1 و 2.2 هستند که بر اساس گزارش آزمایشگاه بر وجود ماده ممنوعه در نمونه 2.1، یا اقدام به مصرف ماده ممنوعه بند 2.2 است. اغلب محرومیت های صادر شده در کشور مبتنی بر این دو تخلف هستند ولی ورزشکاران باید توجه داشته باشند که موارد دیگری هم هستند که می توانند تخلف محسوب شده و باعث محرومیت شوند.

فرار، امنتاع و قصور در دادن نمونه و عدم همکاری با ستاد ملی تخلف 2.3 از مقررات تلقی می شود و موردی است که در صورت عدم تمکین ورزشکار به ارایه نمونه موجب محرومیت می شود.

وظایف ورزشکاران و نیروهای پشتیبان ایشان بصورت واضح در فصول مربوطه تشریح شده، مهمترین آنها عبارتند از:

1.       داشتن آگاهی کافی و پیروی از مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ.

2.        در دسترس بودن و آمادگی برای ارایه نمونه در هر زمان.

3.        مسئولیت کامل  یا Strict Liability  در برابر هر آنچه می خورند یا استفاده می­کند.

4.       آگاه نمودن پزشک یا کادر درمانی نسبت به الزام عدم استفاده از مواد و روش های ممنوعه،

5.      همکاری کامل در تحقیقات درباره تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ.

دوپینگ عبارت است از وقوع یک یا چند مورد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ که در بندهای 1.2 تا 11.2 این قوانین بیان شده است.

تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ

جلسات دادرسی برای موارد تخلف و ارتکاب به دوپینگ بر اساس اینکه یک یا بیش از یک مورد از این قوانین نقض شده باشند، انجام می­شود. ورزشکاران یا سایر اشخاص ملزم و مسئول هستند تا از آنچه که تخلف از قوانین دوپینگ محسوب شده، همچنین مواد و روش­هایی که در فهرست مواد ممنوعه قرار دارند آگاهی کامل کسب نمایند.

موارد 11 گانه زیر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می­شود:

2.1- وجود یک نوع ماده ممنوعه، مواد حاصل از سوخت و ساز (متابولیت) یا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه یک ورزشکار

2.2- مصرف یا تلاش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه توسط ورزشکار

2.3- فرار، امتناع یا قصور ورزشکار از تن دادن به نمونه گیری

2.4- قصور از الزامات مربوط به در دسترس بودن ورزشکار

2.5- دستکاری یا تلاش برای دستکاری ورزشکار یا شخص دیگر در هر بخش از کنترل دوپینگ

2.6- مالکیت یک ماده یا یک روش ممنوعه توسط ورزشکار یا فرد حامی ورزشکار

2.7- قاچاق یا تلاش برای قاچاق هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه توسط یک ورزشکار یا شخص دیگر

2.8- تجویز یا تلاش برای تجویز هر گونه ماده ممنوعه یا روش ممنوعه در حین مسابقات به ورزشکاران توسط یک ورزشکار یا هر شخص دیگر، یا تجویز یا تلاش برای تجویز یک ماده ممنوعه یا روش ممنوع در خارج از مسابقات ممنوع می­باشد به ورزشکاران در خارج از مسابقات

2.9- تبانی یا تلاش برای تبانی توسط ورزشکار یا شخص دیگر

2.10- همکاری ممنوعه توسط ورزشکار یا شخص دیگر

2.11- اقداماتی که ورزشکار یا شخص دیگر به منظور دلسرد کردن یا تلافی در برابر ارائه گزارش به مقامات مسئول انجام می دهند.


٠٧:٢٨ - چهارشنبه ٦ اسفند ١٣٩٩    /    شماره : ١٦٤٠    /    تعداد نمایش : ١٤٣منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.


Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A