لیست داروها و روشهاي ممنوعه ٢٠٢٢

لیست مواد و روشهای ممنوعه سال 2022 از اول ژانویه 2022 (11 دی 1400) معتبر و اجرایی می گردد.

برای ورود به صفحه  سازکار با موبایل سایت وادا و دسترسی راحت به لیست انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید:

 https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited

لازم به ذکر است که مواد قید شده در برنامه مانیتورینگ ممنوع قلمداد نمی شوند و صرفا وادا میزان مصرف را تحت نظر دارد تا در صورت سوء مصرف بالا  و یا کشف عوارض جسمی ناشی از مصرف،برای سال های بعدی وارد لیست ممنوعه گردند:

 

برنامه مانیتورینگ 2022

مواد زیر در برنامه نظارتی 2022 قرار داده شده است:

1. گروه عوامل آنابولیک:

داخل و خارج از مسابقه: Ecdysterone

2. گروه آگونیست های بتا-2:

داخل و خارج از مسابقه:

 Salmeterol و Vilanterol کمتر از حداقل سطح قابل گزارش.

3. گروه محرک ها:

فقط در مسابقات:

Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol and synephrine

4. گروه مخدر:

فقط در مسابقه: Codeine,، Hydrocodone و Tramadol

   دانلود : 2022_monitoring_program.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : 2022_Major_changes_to_prohibited_list.pdf           حجم فایل 462 KB
   دانلود : 2022_Prohibited_List_of_Ss_&_Ms_in_Parsi.pdf           حجم فایل 1664 KB
   دانلود : 2022_Prohibited_list.pdf           حجم فایل 2735 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A