فرم معافيت درماني ٢٠٢١
 
   دانلود : مراحل_درخواست_معافیت_درمانی.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : TUE__form_2021.pdf           حجم فایل 579 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

فکس 26216224

تلفن 26216336

 

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A