لیست ورزشکاران محروم ناشی از تخلفات

لیست نهایی ورزشکاران محروم سال های 2018 ، 2019 و 2020 بعلاوه آرای قطعی شده 2021 تا روز اول دی ماه 1400

   دانلود : Iran_NADO_2021_Sanctions_till_Dec_21-2021.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود : 2019_Iran_NADO_Sanctions.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : 2018_Iran_NADO_Sanctions.pdf           حجم فایل 358 KB
   دانلود : 2020_Iran_NADO_sanctions.pdf           حجم فایل 488 KB
منو اصلی

برای صیانت از ورزش پاک گزارشات خود از وقوع تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ را به آدرس iranado.official@yahoo.com ایمیل فرمایید.

تلفن/ فکس 26216224

 واتزاپ 09199172062
Copyright © 2021 IRANADO. All rights reserved A.A