چاپ        ارسال به دوست

تعریف دوره داخل مسابقه:

In competition period

تعریف دوره داخل مسابقه:

       از ساعت 11:59 شب پیش از بازی تا پایان مسابقه و تکمیل نمونه گیری داخل مسابقه در نظر گرفته می شود.

       مواد و روشهای ممنوع در داخل مسابقات در این دوره زمانی ممنوع هستند.

v    ماده ای که فقط در مسابقات ممنوع است مهم نیست در چه زمانی مصرف می شود.

v    حتی  اگر خارج از مسابقات مصرف شده باشد میتواند نمونه حین مسابقه را مثبت کند.


٠٠:١٦ - دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠    /    شماره : ١٦٥١    /    تعداد نمایش : ١٩٠