چاپ        ارسال به دوست

وظایف و مسئولیت های ورزشکاران (ماده 20 مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران)

وظایف و مسئولیت های ورزشکاران (ماده 20 مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران)

وظایف و مسئولیت های ورزشکاران (ماده 20 مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ در ایران)

  1. آگاهی کافی از مجموعه قوانین مبارزه با دوپینگ و پیروی از آنها.
  2. آمادگی و در دسترس بودن برای ارایه نمونه در هر زمان.
  3. مسئولیت کامل در برابر هرچه می خورند یا استفاده می­کند.
  4. آگاه نمودن کادر درمان از ممنوعیت استفاده از مواد و روش های ممنوعه،
  5. همکاری کامل در تحقیقات مربوط به تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ.
  6. افشای اطلاعات هویتی پرسنل پشتیبان به درخواست سازمان مبارزه با دوپینگ.
  7. رفتار مناسب با مقام رسمی کنترل دوپینگ (DCO


٠٠:١٣ - دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠    /    شماره : ١٦٤٩    /    تعداد نمایش : ١٨٥